Update van de beroepsvereniging, 1 apr. 2020 21:53

Geachte collega’s,

Zoals u inmiddels vernomen heeft uit de verschillende media, blijven de al eerder afgekondigde maatregelen van het kabinet zeker tot en met dinsdag 28 april van kracht. Dit houdt ook in dat tot die datum de praktijken gesloten moeten blijven.

We hebben gemerkt dat het overgrote deel van de collega’s zich houdt aan deze door de overheid opgelegde maatregel en andere afspraken en adviezen die vanuit de NVO en het NRO zijn gekomen. Op deze manier dragen wij als beroepsgroep ook onze verantwoordelijkheid bij bij het beschermen van onze patiënten en hun directe omgeving.

Voor de volledigheid en duidelijkheid willen wij wel nogmaals in kaart brengen welke risico’s u zelf kunt lopen mocht u zich niet aan alle afspraken houden. Een overtreding van het wettelijk verbod op behandeling kan leiden tot de volgende consequenties:

  • Strafrechtelijke vervolging (het opleggen van een boete en/of mogelijke andere sancties door de overheid).
  • Civiele aansprakelijkheid (een patiënt(-e) stelt u aansprakelijk omdat hij / zij door besmetting bijvoorbeeld minder of geen inkomsten meer heeft).
  • Het toepassen van tuchtrecht door het NRO (ten gevolge van verwijtbaar gedrag).
  • Het (mogelijk) vervallen van de dekking door uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering omdat u een wettelijk verbod hebt overtreden.

We hebben er alle vertrouwen in dat we samen onze verantwoordelijkheid blijven nemen in de hoop dat er binnen afzienbare tijd een einde komt aan deze voor iedereen moeilijke tijd.

We should be concerned not only about the health of individual patients, but also the health of our entire society.
-Ben Carson

Beste,

Wat 14 dagen geleden nog een ver-van-mijn-bedshow leek, komt zeer snel dichtbij.

In het belang van de patiënten, in het belang van het gezin én in het belang van vele anderen zullen we de praktijk voorlopig tot 6 april sluiten.
Voor alle duidelijkheid; wij zijn zelf niet ziek en hebben geen symptomen maar willen ons als praktijk buiten de verspreiding van het virus houden.

Met onze verscheidenheid aan patiënten uit verschillende gemeentes, van baby’s tot ouderen, lijkt mij de kans op een besmetting zeer reëel.

– Wij nemen onze verantwoordelijkheid en schorten voorlopig de behandelingen op.

Of onze beslissing overdreven is? Ik weet het niet, maar vrees wel dat bij onze manier van werken (hands-on), ontsmetten alleen niet meer voldoende zal zijn.

Heb je vragen (ivm je klachten, eventueel extra oefeningen, advies,…) dan blijf ik steeds zeer graag telefonisch of via het contactformulier bereikbaar.

We nemen nog contact.

Met vriendelijke groet,

Frank Bosmans